Pon 11.02.2013

TELESKOPSKA PLATFORMA GT21-10

TELESKOPSKA PLATRORMA GT21-10 optimalno je rešenje za široki spektar radova na visini, bilo da je reč o elektro radovima, održavanju fasada i staklenih površina, održavanju parkova i zasada ili postavljanju reklamnih panoa i sl.

Može se ugraditi već na vozilo B kategorije 3,5 t brutto mase.

Teleskopska radna platforma u skaldu je sa CE normama.

Maximalna radna visina do 20,9 m, ugao zakreta 360 ° kontinuirano + zakret korpe 90° levo i 90° desno