Čet 2.07.2020

Prva Palfinger dizalica PK 135.002 TEC7 u regionu!

Specijalisti za transport i manipulaciju teškim teretima, firmi Beokran d.o.o., isporučen je novi model Palfinger “heavy-duty” dizalice PK 135.002 TEC 7. Radi se o Palfinger dizalici sa osam hidrauličnih produžetaka dohvata 19,4 m i dodatnim hidrauličnim produžetkom ili “fly-jibom” PJ190E koji produžuje vertikalni dohvat na 35 m. Na četvoroosovincu montirana je kombinacija sedlo i demontažni sanduk dužine 4 500 mm. Kamionska nadgradnja montirana je na Volvo FH500HP 8×4 sa trinaestolitarskim euro 6 motorom poslednje generacije snage 500 KS. Šasija je dvostruka celom dužinom vozila i produžena napred 400 ml za prihvat prednjeg stabilizatora krana. Ovo vozilo ima podižuću kamionsku osovinu što je jedinstveno rešenje u kamionskom svetu. Pored toga sve osovine imaju vazdušno vešanje , i prednje osovine imaju nosivost 10 t. Kamion je opremljen sa Volvo Dynamic Steering sistemom aktivnog upravljanja. Dizalica ima hidraulično preklopno vitlo potezne sile 3,5 t na glavnoj ruci. Dizalica ima kontinuirani ugao zakreta kao i svi noviji modeli Palfinger dizalice. Od komfornih funkcija koje olakšavaju i ubrzavaju rad operatera Palfinger dizalica ima HPSC, HPSC Load, P-FOLD, RTC, SRC, WEIGH, AOS, PJMFA.

HPSC opcija (High Performance Stability Control) omogućava rad sa dizalicom u prostorima gde je nemoguće maksimalno izvući stabilizatore. U toj situaciji dizalicom se može raditi, ali po redukovanom kapacitetu koji odgovara trenutnom stabilitetu vozila. Dizalica ima i tkzv. HPSC LOAD, sistem koji koristi teret na kamionu kao teg za stabilizaciju kamiona i time povećava dohvat dizalice. Opcija P-FOLD pomaže operateru u sklapanju i rasklapanju dizalice pomoću samo jednog dugmeta. RTC je automatska kontrola napetosti čeličnog užeta na vitlu pri radu sa dizalicom. Opcija SRC omogućava konstantan razmak između kuke, vitla i koturače preko koje se namotava sajla vitla. Opcija pre svega povećava efikasnost pri radu jer rukovaoc ne mora istovremeno upravljati vitlom i funkcijama dizalice. Dizalica ima opciju WEIGH koja omogućava prikaz težine tereta sa kojim se manipuliše. U tom slučaju rukovaoc može po dijagramu tereta videti koliki visoko ili daleko može ići sa teretom.

AOS opcija neutrališe trzaje tereta pri nagloj promeni komande dizalice. Kada je opcija AOS aktivna onda se pri nagloj promeni komande dizalica postepeno menja smer kako bi se redukovao rizik od nagle promene smera i ljuljanja tereta. PJMFA je multifunkcionalni adapter koji služi za jednostavno i brzo spajanje dodatne zglobne ruke ili fly-jiba na dizalicu.

PALcom P7 daljinski upravljač je Palfinger radio upravljanje. Ergonomski je prilagođeno za dugotrajan rad. Baterija traje čak do 12 sati, a za punjenje je zadužen brzi punjač. Centralno mesto na daljinskom zauzima 4.1 inčni TFT ekran u boji. Ekran je prilagođen radovima u svim vremenskim uslovima jer je ekran vidljiv i pri najjačem suncu.

Firma Beokran d.o.o. iz Beograda je poduzeće koje se bavi iznajmljivanjem autodizalica, specijalnim transportima i dodatnim uslugama. Poseduju nekoliko nadgradnji sa Palfinger dizalicama. Usluga i mehanizacija su najvišeg kvaliteta, koje prate svi neophodni atesti i sertifikati. Svoj rad zasniva na višegodišnjem iskustvu i kvalitetnoj mehanzaciji spremnoj za sve izazove.

Palfinger Srbija je proizvođač kamionskih nadogradnji, prikolica i poluprikolica, kao i generalni zastupnik proizvoda Palfinger grupacije za Srbiju. Firma posluje u proizvodno-servisnom centru u Pančevu. Sva ulaganja firme, bilo u ljude ili mehanizaciju, prvenstveno su usmerena u promišljanje i konstruisanje pouzdanih rešenja koja doprinose efikasnijem i ekonomičnijem poslovanju svojih klijenata. Firma je specijalizovana za tkzv. „custom made“ proizvode po željama i potrebama svojih klijenata, a posebna pažnja posvećena je servisnim uslugama, kao i bogatoj ponudi dodatne opreme.

Grupacija Palfinger AG je najveći svetski proizvođač hidrauličnih dizalica u svetu sa sedištem u Salzburgu u Austriji. Ima 35 firmi širom sveta, preko 5000 zastupnika i servisnih lokacija u 130 zemalja sveta, ukupno gotovo 11.000 zaposlenika. Firma je osnovana 1932. godine od porodice Palfinger koja i danas upravlja firmom.