Specijalne izrade

Izmenjiva nadgradnja –  sistem za brzu izmenu

  • trostrani kiper sanduk i mikser
  • trostrani kiper sanduk i sedlo s pomoćnom šasijom za prihvat prikolice
  • trostrani kiper sanduk i mikser

 

Dizalica za kontrolu mostova PA19000A, s radnom korpom

Multifunkcionalno vozilo za putnički i železnički saobraćaj sa platformom za pregled mostova.

Dizalica PK 29002 G ugrađena na traktor.

Dizalica PK 600 TK podiznog momenta 584 kNm / 59,5 mt.