Kiperi

Svaki kiper je konstruiran na način da omogući maksimalnu produktivnost i učinkovitost, od prvog dana do kraja svog životnog vijeka.

Vrste:

trostrani kiperi
stražnji kiperi
half-pipe kiperi