Pet 17.01.2014

NOVO U PROIZVODNJI ZA KOMUNALNU DELATNOST

Poštovani partneri,
predstavljamo Vam zadnji komunalni kiper sa rešetkom za sabijanje otpada i automatom za pražnjenje kanti koji omogućuje pouzdano i efikasno prikupljanje komunalnog i reciklažnog otpada. Zbog malih dimenzija idealno je vozilo za prikupljanje otpada u uskim gradskim jezgrima.

Tehničke karakteristike:

  • dimenzije vozila 3545 x 2100 x 1634 mm
  • kiperski sanduk od specijalnog čelika
  • ugao kipovanja do 90
  • automat za pražnjenje kanti od 120, 240…..1100 l
  • rešetka za guranje za sabijanje otpada
  • upravljanje: razvodnik bočno na vozilu, kipovanje iz kabine, žičana komanda za istovar kanti i upravljanje rešetkom za guranje