TERMOELEKTRANA NIKOLA TESLA

Termoelektrana Nikola Tesla (TENT) je ogranak JP Elektoprivrede Srbije i  najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.288 megavata, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta JP Elektroprivrede Srbije, i godišnje proizvede više od 50% srpske električne energije. Ogranak TENT  se sastoji od 5 organizacionih delova. To su: TENT A u Obrenovcu (6 blokova ukupne snage 1.650 megavata), TENT B na Ušću (dva bloka od po 620 megavata), TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima (5 blokova ukupne snage 271 megavat), TE „Morava“ u Svilajncu (jedan blok od 125 megavata) i Železnički transport koji godišnje preveze oko 28 miliona tona lignita sa površinskih kopova basena „Kolubara“. Ovi delovi su objedinjeni u jednu celinu 1990. godine kada je, u okviru JP EPS, formirano JP „Termoelektrane Nikola Tesla“.

TENT Obrenovcu isporučili smo dizalicu PALFINGER PK 23500 nadgrađenu na vozilo Renault K380 4×4 i tovarni sanduk unutrašnjih dimenzija  6200 x2500x600 mm sa šoškama za pakovanje creva. Vozilo je namenjeno za transport pumpi i creva.

»Oznake