STAR JELA

Star Jela d.o.o. osnovana je 1992. god u Pljevljima da bi kasnije sedište firme bilo prebačeno u Prijepolje. Firma se u početku bavila primarnom preradom drveta – rezanjem trupaca i izradom i prodajom rezane građe na sopstvenoj pilani. Zahvaljujući predanom radu osnovna delatnost firme je proširena na otkup, prodaju i transport drveta. Star Jela d.o.o. prati najnovija dostignuća u preradi drveta. Veoma su  uspešno ušli u sekundarnu preradu drveta gde se kao krajnji proizvod dobija biomasa (sečka) od raznih vrsta drveta koja sve više zamenjuju ugalj i mazut kao izvor toplotne energije. Ovo im je omogućilo kupovinu mobilne drobilice HEIZOMAT Nemačka, a poslovna saradnja sa ovom firmom i više nego prijateljski odnos sa vlasnicima ove nemačke kompanije je doprinela da su već dugi niz godina generalni zastupnici firme: HEIZOMAT, Gunzenhausen, Maicha 21 Nemačka, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu.

Star jela d.o.o.je pionir biomase u Srbiji i trenutno kompanija sa najvećim potencijalom za proizvodnju biomase u Srbiji i regionu. Star jela d.o.o. u industrijskoj zoni Kolovrat, Prijepolje izgradila je i pustila u rad Fabriku za proizvodnju drvenog peleta. Fabrika je opremljena savremenom i modernom opremom a ulaganjem u dodatne linije sušenja i pakovanja dostigli su proizvodni kapacitet od 50.000 tona peleta u kvalitetu EN Plus A2. Za ovaj kvalitet poseduje i međunarodni sertifikat. Preduzeće raspolaže zavidnim voznim parkom od kamiona šticara za prevoz sirovine – trupaca, šlepera – kada sa pokretnim podovima za prevoza rasutog tereta – chipsa, kao i šlepera za prevoz gotove i druge robe.

Vozni park je pojačan sa dva vozla MAN TGS 33.480 6×6 na kojima su ugrađene dve Epsilon dizalice model Q150L97 sa platformama bez poda za prevoz trupaca i po 4 kompleta ExTe štica E9 nosivosti 9t. Prednji zid na platformama je ofarban KTL postupkom, a tankovi su dodano zaštićeni. Vozila su prilagođena teškim uslovima rada i terenima.

»Oznake