PK 135.002 TEC 7

Firmi Feromont Inženjering d.o.o., isporučen je novi model Palfinger “heavy-duty” dizalice PK 135.002 TEC 7. Radi se o Palfinger dizalici sa osam hidrauličnih produžetaka dohvata 19,4 m i dodatnim hidrauličnim produžetkom ili “fly-jibom” PJ190E koji produžuje vertikalni dohvat na 32 m. Na četvorosovinsku šasiju montirana je kombinacija sedlo i demontažni sanduk dužine 5000 mm. Kamionska nadogradnja montirana je na MAN TGS 33.510 8X4H-BL. Dizalica ima hidraulično preklopno vitlo potezne sile 3,5 t na glavnoj ruci. Dizalica ima kontinuirani ugao zakreta kao i svi noviji modeli Palfinger dizalice.

Neke od komfornih funkcija koje olakšavaju i ubrzavaju rad operatera su: HPSC, HPSC Load, P-FOLD, RTC, DPS-C, AOS, PJMFA.

HPSC opcija (High Performance Stability Control) omogućava rad sa dizalicom u prostorima gde je nemoguće maksimalno izvući stabilizatore. U toj situaciji dizalicom se može raditi, ali po redukovanom kapacitetu koji odgovara trenutnom stabilitetu vozila. Dizalica ima i tkzv. HPSC LOAD, sistem koji koristi teret na kamionu kao teg za stabilizaciju kamiona i time povećava dohvat dizalice. Opcija P-FOLD pomaže operateru u sklapanju i rasklapanju dizalice pomoću samo jedne komande. RTC je automatska kontrola napetosti čeličnog užeta na vitlu pri radu sa dizalicom. AOS opcija ublažava vibracije i udarce koji nastaju prilikom rada sa dizalicom. Povećava sigurnost u radu dizalice za zaposlene i teret.

»Oznake