PELENGIĆ TRADE

Privredno društvo “Pelengić Trade” formirano je 2002 godine, a od 1992 godine poslovalo kao ortačko društvo. Godine iskustva i upornog rada pomogle su da se kompanija nađe u samom vrhu svog domena, kako u Crnoj Gori  tako i u regionu. Primarna delatnost kompanije je seča, prerada i promet drveta. Takođe se bave i sekundarnom preradom drveta od koje se kao krajni proizvod dobija biomasa od različitih vrsta drveta i koja se sve više koristi kao najčešći izvor toplotne energije. Za realizaciju proizvodnje u šumarstvu kompanija raspolaže stručnim ljudskim kadrom, brojnom i moćnom mehanizacijom.

Vozni park firme Pelengic Trade je pojačan sa dva vozila MAN TGS 33.480 6×6 na kojima su ugrađene dve Epsilon dizalice model Q150L97 sa platformama bez poda za prevoz trupaca i po 4 kompleta ExTe štica E9 nosivosti 9t. Prednji zid na platformama je ofarban KTL postupkom, a tankovi su dodano zaštićeni. Vozila su prilagođena teškim uslovima rada i teškim terenima.

»Oznake