EKOVALD D.O.O.

Isporučeno još jedno vozilo šumarske nadgradnje sa Epsilon dizalicom M12Z91 i platformom bez poda sa 4 para Exte štica D7. Cela nadgradnja je ugradjena na vozilo DAF CF 450 FAT 6×4, prvi put u Srbiji.

»Oznake