KONVAR

Preduzeću Konvar isporučena je dizalica Palfinger PK 17001 SLD3 C sa daljinskom komandom i fiksnim sandukom dužine 5000 mm sa ugrađenom okretnicom kao i kamionska jednoosovinska prikolica za prevoz stubova PST100.

Konvar je preduzeće osnovano 2004. godine, nastalo kao rezultat težnji i potrebe da SZR “VAR”, laboratorija za ispitivanje materijala i montažu termoenergetskih postrojenja proširi svoje kapacitete i unapredi poslovanje koje je vrlo uspešno obavljalo od 1989. godine, kada je bila prva privatna laboratorija na prostoru bivše Jugoslavije. Rezultat tog zalaganja je preduzeće koje danas, uz korišćenje savremene opreme i novih tehnoloških postupaka, sa uspehom nastupa na tržištu. Osnovne delatnosti preduzeća Konvar su:

Laboratorija za ispitivanje i izgradnju gasovoda i gasnih postrojenja

Izgradnja toplovoda

Industrijski objekti

Građevinski radovi

Podbušivanje

»Oznake