KOLUBARA GRAĐEVINAR

Za preduzeće Kolubara Građevinar d.o.o. Lazarevac isporučena su dva half pipe kipera HP220-5.5 zapremine 17,8 m³ na vozilu Iveco Trakker 8×4. Unutrašnje dizmenzije kipera su 5500x2300x1500 mm. Zadnja stranica je njihajuća sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem.

Misija “Kolubare Gradjevinar”, Lazarevac je pružanje usluga iz oblasti gradjevinarstva, iznajmljivanje transportne i gradjevinske mehanizacije, eksploatacija nemetala uz poštovanje svih propisanih standarda, kontinuirano podizanje kvaliteta usluga, unapredjenje životne i radne sredine sa ciljem zadovoljenja potreba poslovnih partnera, zaposlenih i šire društvene zajednice.

»Oznake