KJP ZLATIBOR

Trostrani kiper TK 95, dužine 4,8 m na vozilu marke Iveco Eurocargo 150 EW. Stranice kipera su dvodelne sa ugrađenim nadstranicama (mrežom) od 400 mm i ceradom. Stranice se otvaraju dvostrano – prema dole i njihajuće.

 

»Oznake