JP SRBIJAŠUME

Za JP Srbijašume isporučene su 3 traktorske zaštite vlastite proizvodnje za STEYR traktore dobavljača RTI. Zaštitni ramovi montirani su na STEYR traktore Profi Classic 4115 zbog zaštite vitalnih delova traktora pri radu u nepristupačnim šumskim uslovima. Traktori će se koristiti na području Šumskih gazdinstva Pirot, Boranja i Severni Kučej.

»Oznake