JP SRBIJAŠUME

Za JP Srbijašume isporučena je šumarska nadgradnja sa Epsilon dizalicom M12Z83 i šumarskom platformom sa punim podom i 4 para Exte štica E144, ugrađena na vozilo Iveco AT380T. Uz vozilo isporučena je i šumarska prikolica PSM 200 sa 4 para Exte štica D7. Dužina utovarnog prostora je 6500mm.

»Oznake