JP Srbijašume

Šumarska prikolica PSM 180, ukupne dužine 7,800mm, bruto mase 18000kg sa 4 para EXTE štica D7, isporučena je za JP Srbijašume.

»Oznake