JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD

Javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” isporučena su tri sanduka sa ceradama montiranim na Iveco Daily 35S12. Vozila će služiti za redovno održavanje vodovodne mreže grada Novog Sada.

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” osnovala je Skupština Grada Novog Sada, sa ciljem da, kao osnovnu funkciju i delatnost, obavlja proizvodnju i distribuciju vode za piće i odvođenje otpadnih voda.

»Oznake