JKP RAVNO 2014 ĆUPRIJA

Isporučena Palfinger platfroma P200A na vozilu Iveco Daily 40C16H.

Radna korpa P200A doseže radnu visinu od 20m, dok je bočni dohvat 8,4 m. Moguć je zakret korpe: 90° + 90°, kao i rotacija stuba za 370°.

»Oznake