JKP PARKING SERVIS POŽAREVAC

Preduzeću JKP Parking servis Požarevac isporučena je pauk nadgradnja sa  PALFINGER dizalicom PK13500T sa tri hidraulična nastavka dohvata 8m. Dizalica je opremljena hidrauličnim krstom za manipulaciju vozilima nosivosti 4t. Vozilo je opremljeno fiksnom platformom dimenzija 5200×2400 mm. Na platformi su montirana četiri pomična graničnika, a na zadnjom kraju platforme nalaze se dve izvlačive platforme dužine 500 mm. Platforma je opremljena i brilama za vuču vozila sa transportnim položajem ispod platforme. Nadgradnja je montirana na Iveco Daily ML120EL18.

Javno komunalno preduzeće “Parking servis Požarevac” osnovano je 2006. godine od strane skupštine opštine Požarevac. Preduzeće obavlja razne poslove od opšteg interesa, a tu spada: održavanje javnih prostora za parkiranje, naplatu naknada za korišćenje parking prostora, izgradnju novog prostora za parkiranje, izgradnju novih garaža za parkiranje, odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

»Oznake