JKP NAŠ DOM

Preduzeću JKP Naš Dom iz Apatina isporučena je Palfinger radna korpa P240A montirana na Iveco Daily 50C15. Radi se o radnoj korpi radne visine 24m i kapaciteta 230 kg. Korpa ima u potpunosti hidraulično upravljanje.

Javno komunalno preduzeće Naš Dom iz Apatina je preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti i delatnosti od opšteg interesa za opštinu Apatin. Preduzeće zapošljava preko 60 radnika, a raspolaže sa tri autosmećara, dva samonakladača, dve cisterne za otpadne vode, rovokopač-kombinirku, traktor sa rotacionom kosačicom i buldođer za ravnanje i uređenje gradske deponije smeća. Od sada će svoje delatnosti mnogo lakše obavljati uz Palfinger radnu platformu za rad na visini.

»Oznake