JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Preduzeću JKP Beogradski vodovod i kanalizacija isporučena je Palfinger dizalica PK 10000 sa standardnim produžetkom dohvata 6,2m. Dizalica je montirana na DAF LF 220FA 4×2. Prije ugradnje dizalice na vozilo je bio montiran sanduk koji je zbog potrebe ugradnje dizalice skraćen kako bi se ugradila Palfinger dizalica. Kuka dizalice ima podizni mehanizam sa kukama i lancima za dizanje buradi težine 1500 kg.

Osnovna delatnost JKP Beogradski vodovod i kanalizacija je zahvatanje i prečišćavanje sirove vode i transport i distribucija vode za piće korisnicima. Preduzeće se uporedo bavi prikupljanjem i odvođenjem gradskih otpadnih voda, kao i upravljanjem poslovima vezanim za snabdevanje vodom i kanalisanje.

»Oznake