JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČAJETINA

Trostrani kiper sanduk TK 160, dužine 5,0 m, ugrađen na šasiju vozila Iveco Trakker AD 380T36. Kamion će raditi u zimskoj službi i ostalim komunalnim delatnostima

»Oznake