GSP BEOGRAD

Za GSP Beograd isporučeno je vozilo za podizanje kamiona i autobusa u kvaru. Uređaj za podizanje sastoji se od glavne ruke i preklopive ruke koja sadrži dva teleskopa. Maksimalni dohvat je 5m, podizni kapacitet kada su teleskopi uvučeni je 26t, a kada su izvučeni 10t.

Ovo vozilo ima opciju radio upravljanja sa 5 funkcija kao i upravljanje preko glavnog razvodnika smeštenog u sanduku za alat sa bočne strane. Vitlo ugrađeno na glavnu ruku brila ima silu vučenja 25 t, dok vitlo ugrađeno na prednji branik vozila ima silu vučenja 15t.

Po boku tovarnog prostora specijalno su izrađeni sanduci za alat sa aluminijumskim rollo vratima. Vozilo je opremljeno kamerama za gledanje vučnog vozila sa monitorom u kabini, dodatnim alatima za vezivanje autobusa koji su sleteli sa puta, rudom za vučenje neispravnih autobusa dužine 3m.

»Oznake