ELEKTROMREŽA SRBIJE

Elektromreža Srbije, savremeno koncipirana kompanija, koja odgovorno i efikasno obavlja funkcije operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji kao delatnosti od opšteg interesa, unapređujući svoje poslovanje u cilju dostizanja najviših standarda uz primenu principa održivog razvoja i visoke društvene odgovornosti, iz našeg širokog proizvodnog program odlučila se za najnoviji proizvod apsolutno prilagođen potrebama kupaca iz vlastitog razvoja. Prikolica PRS360 ima dvostruku namenu, osim prevoza radnih mašina moguć je i transport dva kontejnera dužine 3000mm. Na utovarnu platformu montirana su 4 para kontejnerskih brava za zaključavanje što omogućava transport kontejnera. Nacrt i projektnu dokumentaciju izradila je naša konstrukcija što nas izdvaja od konkurencije jer svakom projektu pristupamo individualno.

Navedena prikolica ima 6000mm utovarni prostor, 850mm utovarnu visinu, 36t tehničku nosivost, a sa težinom od 6400kg korisnu nosivost od cca. 22.100kg. Prikolica ima vazdušno vešanje i doboš kočnice. Rampe se mogu mehanički pomerati levo-desno dok se spuštanje/dizanje izvodi preko elektro-hidrauličnog agregata koji se nalazi na prikolici.

Prikolica ima ECO tronic sistem koji se sastoji od EBS-a koji osigurava kraći put kočenja, ALB-a koji prilagođava silu kočenja u zavisnosti od opterećenja prikolice i TRS koji osigurava prikolicu od bočnog prevrtanja.

Ova prikolica još je jedan dokaz u nizu da želimo i možemo udovoljiti svakoj potrebi krajnjeg kupca. Uživamo u tome i želja nam je da svaku sledeću saradnju unapridimo konstatnim usavršavanjem finalnog proizvoda.

»Oznake