ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO

Za Elektromontažu d.o.o. Kraljevo isporučena je Palfinger platforma za rad na visini P 200A na vozilu Iveco Daily 3,5t bruto mase.

Radna korpa P200A doseže radnu visinu od 19,8m, dok je bočni dohvat 8,4m. Moguć je zakret korpe: 90° + 90°, kao i rotacija stuba za 370°.

Maksimalna nosivost korpe je 250kg.

»Oznake