ELEKTROISTOK-IZGRADNJA

Preduzeću “ELEKTROISTOK – Izgradnja“ d.o.o. isporučeno je vozilo  Mercedes Benz Arocs 4 4148 AK 8×8/4 sa ugrađenom Palfinger dizalicom PK 92002 SH G i fiksnim sandukom dužine 5000 mm. Sanduk je demontažni sa mogućnošću ugradnje sedla čime ovo vozilo može da postane tegljač.

Palfinger dizalica PK 92002 SH G ima osam hidrauličnih produžetaka horizontalnog dohvata 20,4m. Uz dizalicu je isporučena dodatna zglobna ruka sa 6 hidrauličnih produžetaka, izvlačiva pod negativnim uglom od 25° i radna korpa nosivosti 280 kg za dve osobe i alat. Dizalica ima aktivni sistem za ublažavanje oscilacija, PFOLD sistem pomoću kojeg se dizalica dovodi iz transportnog u radni položaj (i obrnuto), korišćenjem samo jedne komande, i hidraulično vitlo nosivnosti 2.500kg, ugrađeno na glavnoj ruci.

“ELEKTROISTOK – Izgradnja” d.o.o. jeste savremeno koncipirana, visoko tehnološki opremljena i osposobljena firma, specijalizovana za sve vrste elektro radova u savremenim elektroenergetskim objektima pogonskog napona do 400 kV. Stalnim unapređivanjem, društveno odgovornim i tehnološko-inovativnim pristupom, obnavljaju i proširuju elektroenergetski sistem doprinoseći razvoju društva.

»Oznake