EKO PLOD d.o.o.

Preduzeće Eko Plod d.o.o. pojačalo je svoj vozni park sa dva vozila MAN TGS 33.510 6×6 BB na kojima su ugrađene dve Epsilon dizalice model Q150L97 sa platformama bez poda za prevoz trupaca i po 4 kompleta ExTe štica D10 nosivosti 10t. Prednji zid na platformama je ofarban KTL postupkom, a tankovi su dodano zaštićeni. Vozila su prilagođena teškim uslovima rada i terenima.

»Oznake