DPC BEOGRAD

Preduzeću DPC Beograd isporučena je Palfinger radna korpa P240A radne visine 23,2 m. Horizontalni doseg je 10,2m. Maksimalna nosivost radne korpe je 230 kg.

»Oznake