BEOKRAN

Preduzeće Beokran iz Beograda proširilo je vozni park trećom Palfinger nadogradnjom sa Palfinger dizalicom koja je montirana na MB Arocsu 2645 LK 6x4B. Radi se o Palfinger modelu PK 53002 SH. Za Mercedesov tegljač konstruisan je i demontažni tovarni sanduk unutrašnjih dimenzija 3700x2480x500 mm.

Palfinger dizalica PK 53002 SH ima sedam hidrauličnih produžetaka dohvata 18,7m. Dizalica je opremljena dodatnom zglobnom rukom ili “fly-jibom” izvlačivom pod negativnim uglom od 25° (prema gore). Osim toga dizalica ima jedan dodatni mehanički produžetak za dizalicu i dva mehanička produžetka za fly-jib čime se dohvat produžuje na 32,3m. Od dodatnih opcija dizalica ima DPS plus sistem za povećanje snage na dodatnog zglobnoj ruci.

Dizalica ima AOS sistem ublažavanja oscilacija. U slučaju naglog puštanja komande dizalica ne staje odmah već postepeno kako bi se smanjile vibracije i sprečilo oštećenja tereta.

Od dodatne opreme dizalica ima hidraulično vitlo nosivosti 2500 kg i dužine sajle od 80m. Dizalica ima opcija automatske kontrole napetosti čeličnog užeta pri radu s vitlom (RTC) i opciju sinhronizovane kontrole čeličnog užeta da udaljenost između kuke i koturače bude konstantna pri radu sa dizalicom (SRC).

Osim Palfinger dizalica na kamion je montiran čelični demontažni sanduk unutrašnjih dimenzija 3700x2480x500 mm sa aluminijumskim stranicama koje su obložene sa unutrašnje strane sa suzastim aluminijumom. Tovarni sanduk ima opciju produženja da se mogu voziti profili i od 4700 mm.

Beokran d.o.o. je preduzeće iz Beograda koje se bavi iznajmljivanjem autodizalica, uslugama specijalnog transporta kamionima, montažom mašina i opreme na mestima gde nije moguće koristiti prednosti autodizalica i najam dizalica sa ugrađenim radnim platformama za podizanje ljudi na visinu od 20 do 71 metar.  Usluge i dizalice su najvišeg kvaliteta koji prate svi neophodni atesti i certifikati. U stalnoj su komunikaciji sa eksternim zainteresovanim klijentima prvenstveno u cilju povećanja zadovoljstva krajnjih koristnika. Mehanizaciju redovno moderniziraju najnovijim Palfinger rešenjima.

»Oznake