AMBALAŽERKA d.o.o.

Ambalažerka d.o.o. pojačala je svoj vozni park sa jos dve šumarske nadgradnje sa EPSILON dizalicama M12Z83 i platformama bez poda dužine 6600 mm, montiranim na vozila VOLVO FM 64 R.

»Oznake