IMPERIAL BUILDINGS D.O.O.

Preduzeću Imperial Buildings d.o.o.  isporučena je jednoosovinska prikolica PST100. Šasija prikolice izrađena od I profila sitnozrnastog mikrolegiranog čelika, šasija ispod okretnice je kutijastog profila, posebno otporna na torziju. Nosivost prikolice je 8.280kg, a težina prikolice je 1.720kg. Nosači stubova su teleskopski, podesivi po visini, utovarni prostor širine 2,0 m. Prikolica ima montiranu okretnicu, kao i zadnju zaštitu od podletanja prema CE normama.

»Oznake