KONVAR d.o.o.

Preduzeću Konvar isporučena je dizalica Palfinger PK 17001 SLD3 C sa daljinskom komandom i fiksnim sandukom dužine 5000 mm sa ugrađenom okretnicom kao i kamionska jednoosovinska prikolica za prevoz stubova PST100.

»Oznake