Sri 14.01.2015

Isporuka dizalica za NIS-ova postrojenja

Dana 23. decembra, 2014. isporučeno je 7 komada dizalica PK 10000 montirane na specijalne čelične konstrukcije za NIS-ova postrojenja. Dizalice su namenjene za pretovar mulja na NIS-ovim naftnim bušotinama u Kikindi.

Dizalice su opremljene specijalnim grabilicama kod kojih ne može doći do iskrenja i visokim sedištem sa kojeg operater ima najbolju preglednost. Cela oprema izvedena je u “EX” izvedbi.

Na konstrukciju su montirana 4 hidraulična cilindra koje služe za nivelaciju cele konstrukcije. Stabilitet cele konstrukcije omogućen je pomoću 4 tega.
Naš poslovni partner Beokran spremno je prihvatio naš upit za transport dizalica te je sa poluprikolicama PPT 200 za specijalne transporte, koje su takođe naš proizvod, izvršio usluge prevoza do NIS-ovih postrojenja.